15A
Organizace
Klub orientačních sportů MENISKOS Brno, z. s.
Mezihorní 491, Říčany u Brna, 664 82
IČO: 01650351
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
05.09.2020
Přijato od
(jméno a adresa)
(AUT) OLG Ströck Wien
Přijato
100 Kč
Slovy
sto korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
15A
Organizace
Klub orientačních sportů MENISKOS Brno, z. s.
Mezihorní 491, Říčany u Brna, 664 82
IČO: 01650351
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
05.09.2020
Přijato od
(jméno a adresa)
(AUT) OLG Ströck Wien
Přijato
100 Kč
Slovy
sto korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)