TUR
Organizace
ZOOB Rumburk, z. s.
Dominova 3, Rumburk, 408 01
IČO: 05506760
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
26.09.2020
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
Přijato
140 Kč
Slovy
sto čtyřicet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
TUR
Organizace
ZOOB Rumburk, z. s.
Dominova 3, Rumburk, 408 01
IČO: 05506760
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
26.09.2020
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Turnov, z.s.
Skálova 207, Turnov, 511 01
IČO: 15045528
Přijato
140 Kč
Slovy
sto čtyřicet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)