PGP
Organizace
K.O.B. Choceň, z.s.
Vostelčická 256, Choceň, 565 01
IČO: 15030237
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
23.10.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Přijato
220 Kč
Slovy
dvě stý dvacet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
PGP
Organizace
K.O.B. Choceň, z.s.
Vostelčická 256, Choceň, 565 01
IČO: 15030237
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
23.10.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub Praga, z. s.
Zakouřilova 785/156, Praha 4, 149 00
IČO: 67778631
Přijato
220 Kč
Slovy
dvě stý dvacet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)