999
Organizace
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
08.05.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
1440 Kč
Slovy
tisíc čtyři sta čtyřicet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
999
Organizace
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
08.05.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
1440 Kč
Slovy
tisíc čtyři sta čtyřicet korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
JHB
Organizace
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
08.05.2021
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, 580 01
IČO: 00529672
Vyplaceno
60 Kč
Slovy
šedesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
JHB
Organizace
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
VÝDAJOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
08.05.2021
Vyplaceno komu
(jméno a adresa)
TJ Jiskra Havlíčkův Brod z.s.
Ledečská 3028, Havlíčkův Brod, 580 01
IČO: 00529672
Vyplaceno
60 Kč
Slovy
šedesát korun
Účel platby
vratka přeplatku za vklady a doplňkové služby
Podpis příjemce
.......................................................
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (MD-účet)
ZBM
Organizace
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
08.05.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
Přijato
2250 Kč
Slovy
dva tisíce dvě stý padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
ZBM
Organizace
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
08.05.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
Sportovní klub Brno - Žabovřesky z.s.
Horákova 7, Brno, 616 00
IČO: 00214272
Přijato
2250 Kč
Slovy
dva tisíce dvě stý padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)