999
Organizace
OK SILESIA z. s.
Na Kopci 1285, Třinec, 739 61
IČO: 07973926
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
06.06.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
50 Kč
Slovy
padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
999
Organizace
OK SILESIA z. s.
Na Kopci 1285, Třinec, 739 61
IČO: 07973926
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
06.06.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
ARCHIV
Přijato
50 Kč
Slovy
padesát korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)