ROZ
Organizace
SK Zvole, z.s.
Spojovací 396, Zvole, 252 45
IČO: 27002870
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
15.09.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
Orientační klub č.19154 v Asociaci TOM ČR
Smetanova 1320, Roztoky, 252 63
IČO: 70969019
Přijato
100 Kč
Slovy
sto korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
ROZ
Organizace
SK Zvole, z.s.
Spojovací 396, Zvole, 252 45
IČO: 27002870
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
15.09.2021
Přijato od
(jméno a adresa)
Orientační klub č.19154 v Asociaci TOM ČR
Smetanova 1320, Roztoky, 252 63
IČO: 70969019
Přijato
100 Kč
Slovy
sto korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)