TRI
Organizace
Moravskoslezský krajský svaz ČSOS
Vítkovická 3083/1,, Ostrava, 702 00
IČO: 04995937
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
13.03.2022
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek
Tyršova 214, Staré Město, Třinec, 739 61
IČO: 45235538
Přijato
1000 Kč
Slovy
tisíc korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)
TRI
Organizace
Moravskoslezský krajský svaz ČSOS
Vítkovická 3083/1,, Ostrava, 702 00
IČO: 04995937
PŘÍJMOVÝ POKLADNÍ DOKLAD č.
ze dne
..........
13.03.2022
Přijato od
(jméno a adresa)
Tělovýchovná jednota Třineckých železáren, spolek
Tyršova 214, Staré Město, Třinec, 739 61
IČO: 45235538
Přijato
1000 Kč
Slovy
tisíc korun
Účel platby
úhrada vkladů a doplňkových služeb
Podpis pokladníka
.......................................................
Text
Účtovací předpis (Dal-účet)