Logo

Výsledky závodu: Český pohár štafet

Klubové výsledky : TRI (0)

Datum:
25.09.2022
Místo konání:
Vítězná - Záboří
Pořadatel:
VRL - OOS TJ Spartak Vrchlabí
Mapa:
Hajda, 1 : 10000, E5
Ředitel závodu:
Hrdinka Daniel - R2
Hlavní rozhodčí:
Fátor Jan - R1
Stavitel tratí:
Polák Vlastimil - R2
JURY:
Netuka Jan, Khýn Vítězslav, Wolf Daniel
Protokol:
Závod proběhl za krásného podzimního slunečného a teplého dne.
Přihlásilo se 407 tříčlenných štafet a 18 jednotlivců.
V průběhu závodu bylo ošetřeno jedno podvrtnutí kolene, jedno podvrtnutí kotníku a více drobných úrazů.
Na začátku závodu přestaly fungovat a vzápětí byly vyměněny kontroly 118 a 119.
Jury závodu tvořil Jan Netuka (SHK), Vítězslav Khýn (ASU) a Daniel Wolf (TUR). V průběhu závodu musela řešit jeden protest, který podal Daniel Wolf. Při řešení ho proto v jury nahradil Jan Petržela (PHK). Protest byl podán podle článku 16.7 Pravidel OB. Jury shledala, že umístění kontrol 57 a 62 mohlo být interpretováno jako porušení Pravidel, protože byly na zaměnitelných objektech ve vzdálenosti menší než 60 metrů. Protest byl uznán a štafeta 131 v kategorii D21 nebyla diskvalifikována. Za toto pochybení se pořadatelé omlouvají.
Tři štafety (777 - D135, 976 - MIX a 791 - H165) neměly při odběru map k dispozici svoji mapu, protože ji odebral někdo z jiné štafety. Štafetám byly vydány mapy náhradní a tyto štafety byly zařazeny do výsledkové listiny s tím, aby bylo co nejméně porušeno pravidlo 12.11 Pravidel OB (délka tratě, kterou proběhli závodníci s náhradními mapami, byla stejná jako by ji měli s vlastními mapami). Štafetě 976 - MIX se omlouvají členové jiné MIXové štafety, kteří si po závodě svůj omyl uvědomili a přišli ho ohlásit pořadateli.
Hlavní rozhodčí schválil závod v plném rozsahu.
Kategorie: