Logo

Závod: Oblastní žebříček

Informace

ORIS ID:
2195
Název:
Oblastní žebříček
Datum:
05.10.2013
Místo konání:
Ostrava-Petřkovice, restaurace U Sněhoty, Na Landeku
Start 00:
10:00
Prezentace do:
09:15
Pořadatel:
Sport:
OB
Kód závodu:
131005176
Úroveň:
OŽ - Oblastní žebříček
Regiony:
MSK - MS kraj
Disciplína:
KT - Krátká trať
Rank. koeficient:
1.00
Rozhodné datum:
31.08.2013
Mapa:
Landek 1:10000 pro DH21C, pro ostatní kategorie 1:7500

Přihlášky

1. termín přihlášek:
29.09.2013 23:59
2. termín přihlášek:
03.10.2013 23:59 Navýšení vkladu: 100 %
3. termín přihlášek:
05.10.2013 09:15 Navýšení vkladu: 150 %
Půjčení SI:
40 Kč
Bankovní účet, VS, SS:
2100410057/2010, VS=0510xxxx, kde xxxx je číslo oddílu nebo klubu dle adresáře ČSOS

Kategorie

D10N, D10C, D12C, D14C, D16C, D18C, D20C, D21C, D35C, D45C, D55C, H10N, H10C, H12C, H14C, H16C, H18C, H20C, H21C, H35C, H45C, H55C, H65C, HDR, P3

Doplňkové služby - nabídka

Měření na profi analyzátoru tělesné stavby (přístroj IOI 353). Měřené parametry: hmotnost, hmotnost a procento tělesného tuku, objem svalové tkáně, obsah vody v těle. BMI, úroveň břišního tuku, segmentální analýza - končetiny a trup, bazální metabolismus, celková energetická spotřeba, odhad biologického věku, doporučení příjmu kalorií. Měření je přesnější před sportovním výkonem. (50 Kč)

Kontakty

Informace:
MT ředitelky závodu 602350573
Ředitel závodu:
Hulenková Martina
Hlavní rozhodčí:
Juřeník Josef
Stavitel tratí:
Berger Tomáš
Zpracovatel přihlášek:
Pavlíčková Lenka