Logo

Závod: Mistrovství Německa na krátké trati 2013

Informace

ORIS ID:
2360
Název:
Mistrovství Německa na krátké trati 2013
Datum:
01.06.2013
Místo konání:
Altenberg (GER)
Start 00:
12:00
Sport:
OB
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
Č - Čechy, JE - Ještědská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
12.05.2013 23:59
Půjčení SI:
75 Kč
Vklady:
- přihlašování po uzávěrce přihlášek 12.5.2013 je e-mailem na adresu ltp@centrum.cz a to pouze do počtu vakantů. Přihlášení je platné až po potvrzení e-mailem.
Bankovní účet, VS, SS:
číslo účtu 1061045389/0800, variabilní symbol 1271XXXX, kde XXXX je číslo oddílu v adresáři ČSOS

Kategorie

D10, D10(L), D12, D14, D16, D18, D19E, D19A, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, D70, D75, DirMS, DirKS, DirKL, H10(L), H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21E, H21A, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80

Doplňkové služby - nabídka

Hromadné ubytování (vlastní spacák a podložka) (100 Kč)

Kontakty

Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí: