Závod: Mikulášský NOB - individuální trénink

Trénink proběhne tak, aby byla splněna příslušná protiepidemiologická opatření. Startovat se bude dle startovní listiny tak, aby se zabránilo potkávání účastníků. Prozatím je limit počtu přihlášených stanoven na 75 jednotlivě startujících účastníků.
Pro děti (O-Potěr) bude uspořádán trénink v odpoledních hodinách za světla. Neregistrovaní se hlásí prostřednictvím e-mailu uvedeného v rozpisu.

Informace

ORIS ID:
6114
Název:
Mikulášský NOB - individuální trénink
Datum:
05.12.2020
Místo konání:
Horní Oldřichov - kynologické cvičiště
Ražení:
SI kontaktní
Pořadatel:
Sport:
OB
Kód závodu:
LDCMIK2020
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
JE - Ještědská
Disciplína:
NOB - Noční
Mapa:
Za trnkovým keřem, 1 : 5 000, E = 5m, v mapníku
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
02.12.2020 23:59

Kategorie

Černá, Červená, O-Potěr

Doplňkové služby - nabídka

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí: