Logo

Závod: Tréninkový závod Hrabová

Informace

ORIS ID:
6513
Název:
Tréninkový závod Hrabová
Datum:
08.05.2021
Místo konání:
Hrabová, parkoviště u fotbalového hřiště
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
Prezentace v den závodu pouze telefonicky
Sport:
OB
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
HA - Hanácká, M - Morava
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Hrabová 2021, 1:7 500 (!), e=5 m, ISOM2017, mapoval (2018) a revidoval (2021) Zdeněk Rajnošek
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
05.05.2021 23:59
Bankovní účet, VS, SS:
226676214/2010
Omezení:
Přihlašování do startovních vln

Startovní vlny

Název
Popis
Počet startujících
Aktuálně přihlášených
A Start 10:00 - 10:59 60 60
B Start 11:00 - 11:59 60 60
C Start 12:00 - 12:59 60 54
D Start 13:00 - 13:59 60 6

Kategorie

Startovní vlna: A (Start 10:00 - 10:59)
D10-A, D14-A, D18-A, D21-A, D35-A, D50-A, D60-A, DH10N-A, H10-A, H14-A, H18-A, H21-A, H35-A, H50-A, H60-A, HDR-A, P-A
Startovní vlna: B (Start 11:00 - 11:59)
D10-B, D14-B, D18-B, D21-B, D35-B, D50-B, D60-B, DH10N-B, H10-B, H14-B, H18-B, H21-B, H35-B, H50-B, H60-B, HDR-B, P-B
Startovní vlna: C (Start 12:00 - 12:59)
D10-C, D14-C, D18-C, D21-C, D35-C, D50-C, D60-C, DH10N-C, H10-C, H14-C, H18-C, H21-C, H35-C, H50-C, H60-C, HDR-C, P-C
Startovní vlna: D (Start 13:00 - 13:59)
D10-D, D14-D, D18-D, D21-D, D35-D, D50-D, D60-D, DH10N-D, H10-D, H14-D, H18-D, H21-D, H35-D, H50-D, H60-D, HDR-D, P-D
Startovní vlna: Ostatní
D10, D14, D18, D21, D35, D50, D60, DH10N, H10, H14, H18, H21, H35, H50, H60, HDR, P

Kontakty

Ředitel závodu:
Štoudek Martin
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Zpracovatel přihlášek:
Štoudek Martin
Legenda: C - Cíl , S - Start