Logo

Závod: Zimní hradubická liga

Informace

ORIS ID:
6723
Název:
Zimní hradubická liga
Datum:
23.01.2022
Místo konání:
Hradec Králové - parkoviště za magistrátem
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
HK - Severní zóna, M 1:4000, E 2m, stav zima 2021/22, ISSprOM 2019, A3, bez obalu
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
16.01.2022 23:59
Bankovní účet, VS, SS:
2400662010/2010
Datum splatnosti:
21.01.2022

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Jan Netuka: jnetuka@wo.cz, 731187652
Ředitel závodu:
Netuka Jan - R1
Hlavní rozhodčí:
Netuka Jan - R1
Stavitel tratí:
Netuka Jan - R1
Zpracovatel přihlášek:
Netuka Jan