Logo

Závod: Zimní hradubická liga - sprint

Informace

ORIS ID:
6755
Název:
Zimní hradubická liga - sprint
Datum:
09.01.2022
Místo konání:
Pardubice, Pardubičky
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:45
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
1:4000
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
02.01.2022 23:59
Půjčení SI:
40 Kč
Bankovní účet, VS, SS:
1069724001/5500
Datum splatnosti:
04.01.2022

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Haasová Renata
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Haas Filip
Zpracovatel přihlášek:
Pipek Kamil