Logo

Závod: Vánoční sprint 2021

Informace

ORIS ID:
6761
Název:
Vánoční sprint 2021
Datum:
19.12.2021
Místo konání:
Flošna, Hradec Králové
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
pouze online
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
Tereziánský dvůr, 1:4000, e=2m, mapa bude vodovzdorně upravena
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
15.12.2021 14:00
Bankovní účet, VS, SS:
2201569948/2010, 444XXXX
Datum splatnosti:
17.12.2021

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Novotný Radek - R3
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Novotný Radek - R3