Logo

Závod: Zimní hradubická liga

Informace

ORIS ID:
7079
Název:
Zimní hradubická liga
Datum:
06.03.2022
Místo konání:
Živanice
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:45
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
1:7500
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
28.02.2022 23:59
Půjčení SI:
50 Kč
Bankovní účet, VS, SS:
1069724001/5500
Datum splatnosti:
02.03.2022

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Vodička Oldřich
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Lučan Vladimír - R3
Zpracovatel přihlášek:
Pipek Kamil