Logo

Závod: Zimní hradubická liga - Led(n)ový Hradec

Informace

ORIS ID:
7379
Název:
Zimní hradubická liga - Led(n)ový Hradec
Datum:
22.01.2023
Místo konání:
Hradec Králové
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
HK-Náhon, M 1 : 4 000, E 2 m, stav leden 2023, autor Jan Netuka (prostor pro o-sprint zmapován poprvé)
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
15.01.2023 23:59
2. termín přihlášek:
18.01.2023 18:00 Navýšení vkladu: 50 %
Bankovní účet, VS, SS:
2400662010/2010
Datum splatnosti:
18.01.2023

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
přednostně: jnetuka@wo.cz, v opravdu nutných případech: 731 187 652
Ředitel závodu:
Netuka Jan - R1
Hlavní rozhodčí:
Netuka Jan - R1
Stavitel tratí:
Netuková Anežka, Netuka Jan - R1