Logo

Závod: Mikulášův kufr

Informace

ORIS ID:
7459
Název:
Mikulášův kufr
Datum:
06.12.2022
Místo konání:
Srub Gizela, Krčský les
Ražení:
manuální
Start 00:
17:00
Prezentace do:
18:00
Pořadatel:
Sport:
OB
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
P - Pražská, StČ - Středočeská
Disciplína:
NOB - Noční
Mapa:
Hrádek

Přihlášky

1. termín přihlášek:
05.12.2022 08:59
Bankovní účet, VS, SS:
2500695784/2010

Kategorie

DIBLICE (D 14), DIBLÍCI (H 14), HOLÁTKA 1 (DH 10L, s doprovodem), HOLÁTKA 2 (lepší DH 10+DH 12), LUCIFEŘI, PEKELNICE, ČERTICE (D 16-D 18), ČERTÍCI (H 16-H 18)

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Matějů Luboš
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Kondrát Martin - R3
Legenda: A - Shromaždiště

Přihlášky

Dokumenty