Logo

Závod: Vánoční sprint 2022

Informace

ORIS ID:
7491
Název:
Vánoční sprint 2022
Datum:
18.12.2022
Místo konání:
Hradec Králové
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:30
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
Botanická zahrada, 1:4000
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
14.12.2022 14:00
Bankovní účet, VS, SS:
2201569948/2010
Datum splatnosti:
15.12.2022

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Metelka Pavel
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Metelka Tomáš