Logo

Závod: Vánoční sprint 2023

Informace

ORIS ID:
7781
Název:
Vánoční sprint 2023
Datum:
17.12.2023
Místo konání:
Hradec Králové
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
není
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
1:40000 ISSprOM 2019-2
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
12.12.2023 23:59
Bankovní účet, VS, SS:
2201569948/2010, 444xxxx
Datum splatnosti:
14.12.2023

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Zpracovatel přihlášek:
Vojta Marek

Přihlášky

Odkazy