Logo

Závod: Zimní hradubická liga – Led(n)ový Hradec

Informace

ORIS ID:
8077
Název:
Zimní hradubická liga – Led(n)ový Hradec
Datum:
28.01.2024
Místo konání:
Hradec Králové - Věkoše
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:30
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
Pouchov - Věkoše, M 1:4000, E 2m, stav leden 2024, formát A3 (!), bez obalu, doporučujeme vlastní velký mapník a červený fix se také může hodit
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
21.01.2024 23:59
2. termín přihlášek:
23.01.2024 23:59 Navýšení vkladu: 50 %
Půjčení SI:
30 Kč
Bankovní účet, VS, SS:
2400662010/2010
Datum splatnosti:
25.01.2024

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
jnetuka@wo.cz, 731 187 652
Ředitel závodu:
Netuka Jan - R1
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Netuková Anežka