Logo

Závod: Zimní hradubická liga - sprint

Informace

ORIS ID:
8116
Název:
Zimní hradubická liga - sprint
Datum:
07.01.2024
Místo konání:
Pardubice,, Gymnázium Dašická
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:45
Sport:
OB
Úroveň:
R - Regionální závod
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
1:4000
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
02.01.2024 23:59
2. termín přihlášek:
07.01.2024 20:34 Navýšení vkladu: 50 %
Bankovní účet, VS, SS:
1069724001/5500
Datum splatnosti:
03.01.2024

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Štichhauer Adam
Hlavní rozhodčí:
Štichhauer Daniel
Stavitel tratí:
Pekárek Tomáš
Zpracovatel přihlášek:
Štichhauer Daniel