Logo

Závod: Zimní hradubická liga

Informace

ORIS ID:
8154
Název:
Zimní hradubická liga
Datum:
25.02.2024
Místo konání:
Pardubice, ZŠ Studánka
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:45
Sport:
OB
Úroveň:
R - Regionální závod
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Studánka, 1:7500, e=2,5 m, ISOM 2017-2, revize zima 2024
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
20.02.2024 23:59
Bankovní účet, VS, SS:
1069724001/5500
Datum splatnosti:
21.02.2024

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Fukátko Jan - R3
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Hovorka Lukáš - R1
Zpracovatel přihlášek:
Žák Jan