Logo

Závod: Zimní hradubická liga

Informace

ORIS ID:
8442
Název:
Zimní hradubická liga
Datum:
03.03.2024
Místo konání:
Libčany, fotbalové hřiště
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:30
Sport:
OB
Úroveň:
R - Regionální závod
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Libčanská dubina
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
27.02.2024 23:59
Bankovní účet, VS, SS:
2400662010/2010
Datum splatnosti:
29.02.2024

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Svoboda Ondřej
Hlavní rozhodčí:
Tichý Radomír - R2
Stavitel tratí:
Slovák Miroslav - R3
Zpracovatel přihlášek:
Svoboda Ondřej