Logo

Závod: Běhej Hostivice

Informace

ORIS ID:
8494
Název:
Běhej Hostivice
Datum:
09.03.2024
Místo konání:
Hostivice, fotbalový stadion
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Pořadatel:
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
P - Pražská, StČ - Středočeská
Disciplína:
KL - Klasická trať
Mapa:
Hostivice 2024, 1 : 5000, e=2 m, ISSprOM, stav 2022, částečná revize 2024
Souřadnice:

Přihlášky

Datum spuštění přihlášek:
11.02.2024 07:00
1. termín přihlášek:
05.03.2024 23:59
2. termín přihlášek:
07.03.2024 23:59 Navýšení vkladu: 50 %
Bankovní účet, VS, SS:
2301102165/2010

Kategorie

A, B, C, Z

Doplňkové služby - nabídka

OB mapa celých Hostivic, 1 : 5000, A2 (50 Kč)

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Kettner Lukáš - R2
Hlavní rozhodčí:
Kettner Lukáš - R2
Stavitel tratí:
Kettner Vojtěch - R2
Zpracovatel přihlášek:
Kettner Lukáš
Legenda: P - Parkoviště hřiště , R - Parkoviště ZŠ 1 , S - Parkoviště ZŠ 3 , T - Parkoviště ZŠ 2