Logo

Exporty

API

 • ORIS API - Poskytování dat ve formátu XML a json

OB 2000

 • Kalendář závodů
 • Kluby
 • Registrace (může trvat delší čas)
 • Kluby - https://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Oddily&eventkey=Bezpečnostní klíč závodu pro jednorázové přihlášky
 • Doplňkové služby - https://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Sluzby&comp=ORIS ID závodu
 • "Platby" - https://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Platby&comp=ORIS ID závodu
 • Kategorie - https://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=Kategorie&comp=ORIS ID závodu
 • Přihlášky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=ob2000&id=ORIS ID závodu

OE2010

Pro importy do aplikací SportSoftware - OE2010 a OS2010 použijte zdarma dostupný OrisManager (dostupný na webu SportSoftware).
 • Kategorie - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=classes&comp=ORIS ID závodu
 • Přihlášky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=oe2010&encoding=win1250&id=ORIS ID závodu&eventkey=Bezpečnostní klíč závodu pro jednorázové přihlášky
  Poznámka: Pro vícedenní závod zaškrtnete volbu "Soubor s exportem jednodenního závodu"
 • Archív (může trvat delší čas)

OE12

 • Přihlášky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=oe12&encoding=win1250&id=ORIS ID závodu&eventkey=Bezpečnostní klíč závodu pro jednorázové přihlášky

OORG

 • Kluby
 • Kluby - https://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=KlubyOorg&encoding=win1250&eventkey=Bezpečnostní klíč závodu pro jednorázové přihlášky
 • Přihlášky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?mode=oorg&id=ORIS ID závodu
 • Finanční přehled - https://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=FinancniPrehled&encoding=win1250&comp=ORIS ID závodu

ČSOS

 • Přihlášky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportPrihlasek?id=ORIS ID závodu
 • Výsledky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuCSOS?id=ORIS ID závodu

IOF XML 2.0.3

 • Výsledky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuXML?id=ORIS ID závodu
 • Ranking: Muži, Ženy

IOF XML 3.0

 • Kalendář závodů
 • Kluby, Kluby ČSOS
 • Registrace (může trvat delší čas)
 • Kluby - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=clubs&eventkey=Bezpečnostní klíč závodu pro jednorázové přihlášky
 • Kategorie - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=classes&comp=ORIS ID závodu
 • Přihlášky - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=entries&comp=ORIS ID závodu
 • Přihlášky (jedno ID v Person nodu) - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=entries&comp=ORIS ID závodu&oneid=1
 • Doplňkové služby - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=serviceentries&comp=ORIS ID závodu
 • Výsledky 3.0 - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuXML?id=ORIS ID závodu&v=3
 • Výsledky 3.0 WRE - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportVysledkuXML?id=ORIS ID závodu&v=3&wre=1&iofIdSource=ORIS ID závodu
 • Startovka 3.0 - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=startlist&comp=ORIS ID závodu
 • Startovka 3.0 WRE - https://oris.orientacnisporty.cz/ExportIOF30?agenda=startlist&comp=ORIS ID závodu&wre=1&iofIdSource=ORIS ID závodu

SI-Droid

 • Registrace (může trvat delší čas)
 • Přihlášky - http://www.joja.se/sidroid/cardsFile/cz/ORIS ID závodu

GPS

 • Startovka - https://oris.orientacnisporty.cz/Exporty?agenda=GPSStart&comp=ORIS ID závodu
* Kódování exportů (kromě přihlášek a XML) lze nastavit na Windows-1250 přidáním parametru &encoding=win1250 do url