Logo

Informace o novinkách (pouze CZ)

5.6.4 - 2024-03-30
 - zadávání krátkých novinek od pořadatele na stránce závodu
 - kluby mohou vidět žurnál vlastních přihlášek na stránce závodu

5.6.3 - 2024-03-29
 - možnost nastavení odkazu na online platby (v sekci přihlášky na stránce závodu)

5.6.2 - 2024-03-03
 - strukturované zadávání pořadovaného startu v přihláškách (popis formátu je v Nápovědě ORISu)
 
5.6.1 - 2024-02-03
 - možnost nastavení data spuštění přihlášek (v sekci přihlášky na stránce závodu)
 
5.6.0 - 2024-01-08
 - úpravy pro sezónu 2024
 - úpravy evidence trenérů a rozhodčích
 - zasílaní upozonění na zpětnou vazbu (v osobním nastavení)
 - GDPR
 - úpravy MTBO (počítání rankingu průběžně během měsíce, červená skupina)
 - úpravy pro sekretariát svazu
 - export kalendáře do Google kalendáře (popis na stránce exportů)

5.5.1 - 2023-08-10
 - ORIS zasílá startovku a výsledky do Liveloxu automaticky po nahrání do ORISu (pokud je integrace aktivní)

5.5.0 - 2023-07-18
 - integrace s Liveloxem (pro pořadatele na stránce závodu v menu Akce, pro závodníky v kalendáři ikonou L nebo na stránce závodu v odkazech)

5.4.1 - 2023-04-10
 - filtrování kategorií při zadávání soupisek
 - našeptávač registračních čísel při zadávání soupisek

5.4.0 - 2023-01-05
 - úpravy filtru kalendáře závodů
 - export startovek ve formátu IOF XML 3.0 pro IOF Eventor
 - automatické doplnění licencí do výsledků závodu při nahrávání výsledků
 - možnost jednorázové úpravy vkladů pro celý klub
 - optimalizace aplikace pro nový hosting

5.3.0 - 2022-04-05
 - přihlašování účtem v ORISu na jiných webech
 - omezení zobrazení některých stránek s osobními údaji pouze přihlášeným uživatelům

5.2.1 - 2022-03-21
 - zasílaní emailů ze stránky závodů (přihlášeným, přihlašovatelům, dlužníkům)

5.2.0 - 2022-03-13
 - modul zpětné vazby závodů
 - v nastavení závodu možnost zadat pole IOF adviser pro WRE závody, odkaz na seznam v sekci Seznamy
 - MTBO ranking

5.1.2 - 2021-11-20
 - datum ukončení hostování lze nastavit i na datum po skončení registrace
 - export startovky pro GPS na stránce Exporty

5.1.1 - 2021-10-16
 - API umožňuje formát xml2, který vrací klasický XML formát, kde jsou použitz stejné názvy XML nódů pro opakující se hodnoty
 - evidence trenérů pro LOB a MTBO

5.1.0 - 2021-10-14
 - dokumenty závodu jsou generovány dynamickými odkazy jako např. /Priloha?id=1234&doc=Rozpis; odkaz je závislý na názvu dokumentu a nemění se při nahrání nové verze dokumentu
 - nová sekce Ostatní kontakty na stránce klubu
 - automatické počítání předběžných rankingových bodů závodu

5.0.6 - 2021-04-13
 - ukončení testovacího provozu a přechod na responzivní design

5.0.5 - 2021-03-13
 - přehled vyúčtování závodů v menu klubu

5.0.4 - 2021-03-06
 - možnost tisku pokladních dokladů

5.0.3 - 2021-03-02
 - možnost trvalého přihlášení z více zařízení nebo prohlížečů
 - nastavení "mých oblastí" na stránce uživatele a možnost filtrování v kalendáři závodů

5.0.0 - 2021-02-12
 - přechod na nový responzivní design

4.9.0 - 2020-02-11
 - startovní vlny závodu

4.8.5 - 2020-11-18
 - zpráva na vybrané emaily při vytvoření jednorázové přihlášky (nastavení přihlášek závodu)

4.8.4 - 2020-11-14
 - nastavování manuální výše vkladů neregistrovaných po kategoriích

4.8.3 - 2020-10-23
 - export pro rejstřík NSA na stránce klubu

4.8.2 - 2020-10-15
 - úpravy API
 - akce přečíslování jednorázových přihlášek do vlastních číselných sekvencí
 - nastavení přihlašování pro kluby mimo ČSOS pouze jednorázovými přihláškami

4.8.1 - 2020-10-06
 - úpravy API
 - volba nastavení přihlášky vícedenních pouze na všechny etapy
 - přepočítání všech závodů žebříčku najednou
 - editace protokolu závodu z akcí závodu a formátování protokolu odřádkováním

4.8.0 - 2020-02-25
 - dvouzávodový ranking a ranking veteránů
 - úpravy evidence rozhodčích
 - výpočet odvodů se závodů
 - úpravy soutěží pro rok 2020
 - úpravy počítání oblastních žebříčků
 - doplnění statistik

4.7.0 - 2020-01-04
 - rozšíření API

4.6.0 - 2019-12-01
 - rozšířené zpracování SI čipů
   - pro pořadatele možnost nastavení typu ražení na závodě
   - pro závodníka možnost nastavení 3 různých výchozích SI čipů 
    dle typu (kontaktní, bezkontaktní, bezkontaktní BS11) a sportu
   - pro vedoucího klubu možnost editace SI členů klubu na stránce Klubové SI
   - pro přihlášky kontrola správného SI čipu pro závody s BS11
 - pro přihlášky do WRE kategorií je IOF ID nově povinné

4.5.0 - 2019-10-22
 - nahrávání výsledků štafet
 - modul statistik
 - pořadí v rámci kategorie u rankingu veteránů
 - úpravy evidence členů

4.2.2 - 2019-05-19
 - požadavky licencí

4.2.1 - 2019-04-09
 - možnost hromadného zadávání jednorázových přihlášek

4.2.0 - 2019-04-05
 - úpravy tisku dokladů a rozdělení na účetní doklady a přílohy

4.1.0 - 2019-03-02
 - ranking veteránů

4.0.0 - 2019-02-03
 - přihlašování neregistrovaných pomocí jednorázových přihlášek

3.6.0 - 2018-09-15
 - přechod z Google map na mapy.cz

3.5.2 - 2018-03-04
 - import vysledků ve formátu IOF XML 3.0

3.5.1 - 2018-02-18
 - úpravy v platnosti registrace, podmínkou je odeslaný a zaplacený ev. list

3.5.0 - 2018-01-06
 - změna filtru kalendáře
 - přechod na https
 - úpravy v editaci klubů

3.4.0 - 2017-02-22
 - počítání oblastních žebříčků OB

3.3.0 - 2017-02-12
 - úpravy API
 - počítání oblastních žebříčků OB

3.2.0 - 2017-01-15
 - úpravy API
 - žebříček LOB
 - technologický upgrade

3.1.0 - 2016-12-04
 - ORIS tým se rozrostl o Borise Navrátila (AOP9202)
 - modul startovek (nahrávání, zobrazování) - ve formátu IOF 3.0
 - drobné úpravy

3.0.0 - 2016-04-14
 - počítání žebříčků v ORISu (Český pohár, A, B)

2.9.1 - 2015-12-27
 - úpravy pro evidenční listy

2.9.0 - 2015-03-13
 - úpravy exportů a API
 - registrace MTBO s automatickým přihlašováním do kategorií žebříčku
 - možnost zadání prefixu a postfixu variabilního symbolu, zobrazení 
  vygenerovaného VS v přihláškách a zadávání plateb dle vygenerovaného VS
 - možnost zakázání zasílaní emailů v nastavení uživatele
 - pořadatel může zaslat email osobám, které vytvořily přihlášky na daném závodě

2.8.0 - 2015-01-06
 - kompletní exporty do IOF XML 3.0
 - drobné úpravy

2.7.0 - 2014-12-28
 - úpravy evidenčních listů
 - úpravy editace členů klubu
 - úpravy API
 - drobné úpravy

2.6.0 - 2014-06-24
 - jednorázová změna vkladů na závodě dle registračních čísel (např. pro komentátora apod.)
 - úprava API
 - možnost dogenerovat licence do výsledku (po nahrání výsledků v menu Akce na stránce závodu)
 - export rankingu do starého dbf formátu na stránce rankingu
 - export žurnálu přihlášek do excelu
 - export výsledků v IOF XML 3.0
 - export výsledků WRE do IOF XML 3.0 včetně IOF ID

2.5.0 - 2014-05-28
 - možnost přihlašovat v rámci žebříčku závodníky do více kategorií
 - možnost nastavení IOF ID viz. http://iofranking.osport.ee/iofranking/Athletes a použití IOF ID v přihláškách
 - podpora pro WRE závody, možnost exportu požadavků na nová IOF ID

2.4.0 - 2014-05-26
 - MTBO žebříček a červená skupina
 - jednorázová změna vkladů na závodě (např. pro nastavení nulových vkladů pro registrované přihlášené v prvním termínu na MČR)
 - možnost omezit přihlášky pouze na registrované závodníky (využití pro žebříčky)

2.3.0 - 2014-03-31
 - žurnál přihlášek (pro pořadatele závodu v nabídce Akce) zobrazuje historii přihlášek - maže se automaticky 
  po uskutečnění závodu

2.2.0 - 2014-03-27
 - úprava API
 - v osobním nastavení uživatele lze nastavit až 3 různé čipy pro přihlašování a přiřadit je jednotlivým sportům;
  nejprve se bere SI pro konkrétní sport daného závodu, poté SI nastavený pro Vše a nakonec první hodnota SI

2.1.0 - 2014-03-18
 - upraven formát tisku dokladů
 - možnost nastavení společného vyúčtování 1-4 závodů (např. dvojzávod), nastavení v editaci informací na stránce
  závodu

2.0.0 - 2014-01-11
 - ranking
 - trenéři
 - přesun databáze na nový server

1.5.0 - 2013-12-01
 - agenda rozhodčích
 - helpdesk
 - drobné opravy

1.4.1 - 2013-10-22
 - možnost v nastavení uživatele zadat výchozí zobrazení kalendáře 
  včetně lokálních závodů

1.4.0 - 2013-10-16
 - nové metody v API
 - výkonové optimalizace

1.3.3 - 2013-06-22
 - úpravy designu

1.3.2 - 2013-06-18
 - automatické nahrávání odkazů na OB postupy

1.3.1 - 2013-06-13
 - průběžné úpravy
 - nahrávání výsledků žebříčků

1.3.0 - 2013-03-08
 - další exporty úpravy dle požadavků na OB2000, OORG, OE2010
 - stránka časté dotazy
 - tisk dokladů v přehledu vkladů
 - opravy chyb
 - úpravy dle požadavků
 - oddělení práv na některých úrovních mezi sekcemi
 - nájezd MTBO registrace

1.2.0 - 2013-02-25
 - agenda spojená s přihlašovaním štafet a vyplňováním soupisek
 - editace přihlášeného nečlena klubu
 - tisk přehledu vkladů
 - aktualizace licencí OB 2013
 - úpravy exportů
 - opravy chyb plus drobná vylepšení
 - vedoucí klubu může na stránce přihlašovací práva nastavit práva
  na přihlašování mezi členy klubu - např. rodiče - děti apod.

1.1.2 - 2013-02-10
 - exporty a API
 - dílčí úpravy

1.1.1 - 2013-02-06
 - úprava editovatelných polí v rámci oficiálních závodů - viz brzy vydaný pokyn sekce OB
 - import kontaktních informací (email, telefon) v editaci členů klubu
 - zobrazení posledních 2 let registrací (včetně aktuálně otevřené)

1.1.0 - 2013-02-01
 - zprovozněn kompletní ORIS

1.0.1 - 2013-01-05
 - drobné úpravy na základě zpětné vazby vedoucích klubů
 - doplněn export klubových členů do excelu včetně informací o registracích

1.0.0 - 2013-01-01
 - první oficiální verze
 - určeno pro vedoucí klubů pro kompletaci agendy evidenčních listů a členů klubu
 - vypnut modul zakládání uživatelů, registrací, editace závodů