Logo

Závod: 2. Jihomoravská letní liga žactva a veteránů

Informace

ORIS ID:
5949
Název:
2. Jihomoravská letní liga žactva a veteránů
Datum:
23.05.2020
Místo konání:
Brno - Komín
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
11:00
Sport:
OB
Zařazení do soutěží:
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
JM - Jihomoravská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Kozí hora, 1:10 000, ekvidistance 5m, stav duben 2020
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
20.05.2020 23:59
Půjčení SI:
20 Kč
Bankovní účet, VS, SS:
2601769439/2010, 2305XXXX kde XXXX je číslo klubu v adresáři ČSOS
Datum splatnosti:
22.05.2020

Kategorie

D12, D14, D35, D55, H12, H14, H35, H55

Kontakty

Informace:
mail zr@sky.cz nebo mobil 604996773
Ředitel závodu:
Zřídkaveselý Libor - R3
Hlavní rozhodčí:
Přikryl Petr - R3
Stavitel tratí:
Zřídkaveselý Libor - R3
Zpracovatel přihlášek:
Zřídkaveselý Libor