Logo

Závod: Oddílový přebor 2020

Informace

ORIS ID:
6150
Název:
Oddílový přebor 2020
Datum:
07.11.2020
Místo konání:
Babice nad Svitavou
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
09:30
Prezentace do:
09:00
Sport:
OB
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
JM - Jihomoravská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Vysoká, 1 : 10 000, ekvidistance 5 m
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
05.11.2020 23:59

Kategorie

Bludiště ZN, Bludiště VM, Bludiště PV, Bludiště NK, Bludiště MM, MM, NK, PV, VM, ZN

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Zřídkaveselý Libor - R3
Hlavní rozhodčí:
Přikryl Petr - R3
Stavitel tratí:
Zřídkaveselý Libor - R3
Zpracovatel přihlášek:
Zřídkaveselý Libor

Výsledky