Logo

Závod: Zimní hradubická liga

Informace

ORIS ID:
6306
Název:
Zimní hradubická liga
Datum:
07.03.2021
Místo konání:
Les u Strašova
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:45
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
1:10000
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
26.02.2021 23:59
Bankovní účet, VS, SS:
1069724001/5500; 3XXXX
Omezení:
Kluby, které nejsou členy ČSOS, se přihlašují jednorázovými přihláškami.

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Pipek Ondřej - R3
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Macek Ondřej - R3
Zpracovatel přihlášek:
Pipek Kamil

Přihlášky

Odkazy

Dokumenty