Logo

Závod: BZL - ONOS cup

Informace

ORIS ID:
6668
Název:
BZL - ONOS cup
Datum:
05.12.2021
Místo konání:
ZŠ Náměstí Svornosti
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
14:00
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
JM - Jihomoravská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
Svornost, 1:4000
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
01.12.2021 23:59
Bankovní účet, VS, SS:
4067843369/5500
Omezení:
Kluby, které nejsou členy ČSOS, se přihlašují jednorázovými přihláškami.

Kategorie

D, H, HDD, ZV

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Zimmermann Štěpán
Hlavní rozhodčí:
Finstrle Aleš
Stavitel tratí:
Zimmermann Štěpán
Zpracovatel přihlášek:
Hirš Otakar
Legenda: A - Parkoviště - mimo závodní prostor , B - Startovní koridory , C - Vyčítání - možnost odložení baťohů