Logo

Závod: Zimní hradubická liga - sprint

Informace

ORIS ID:
7357
Název:
Zimní hradubická liga - sprint
Datum:
08.01.2023
Místo konání:
Pardubice, Pardubice IV., Gymnázium Mozarotva
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:45
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
SP - Sprint
Mapa:
1:4000
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
01.01.2023 23:59
2. termín přihlášek:
03.01.2023 09:42
Bankovní účet, VS, SS:
1069724001/5500
Datum splatnosti:
04.01.2023

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Švíglerová Pavla
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Macek Ondřej - R3
Zpracovatel přihlášek:
Pipek Kamil
Legenda: A - Gymnázium Mozartova Pardubice