Logo

Závod: Zimní hradubická liga

Informace

ORIS ID:
7771
Název:
Zimní hradubická liga
Datum:
26.02.2023
Místo konání:
Stříbrný rybník
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
nebude, změnu čipu nahlaste v cíli
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
1:10000, E= 5m
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
21.02.2023 23:58
Bankovní účet, VS, SS:
2201569948/2010, 111xxxx
Datum splatnosti:
23.02.2023

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí: