Logo

Závod: 2.DL

Informace

ORIS ID:
8607
Název:
2.DL
Datum:
05.05.2024
Místo konání:
Doubí u Tábora
Ražení:
SI kontaktní
Start 00:
11:00
Prezentace do:
14:00
Pořadatel:
Sport:
OB
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
VY - Vysočina
Disciplína:
KL - Klasická trať
Mapa:
Hůrka, 1: 5 000, ekvidistance 2 m, stav částečná aktualizace 2023. Jde o mírně zvlněný terén s množstvím terénních detailů, hustá síť komunikací. Mapa bude vytištěna na voděodolném papíru – pretex.
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
28.04.2024 23:59
2. termín přihlášek:
01.05.2024 23:59 Navýšení vkladu: 50 %
Půjčení SI:
50 Kč
Bankovní účet, VS, SS:
2401327345/2010
Datum splatnosti:
03.05.2024

Kategorie

A-HDR, A-L, B, C, D, E

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Legenda: A - Parkování