Logo

Závod: Podkrkonošská liga žactva - 6. závod

Informace

ORIS ID:
7314
Název:
Podkrkonošská liga žactva - 6. závod
Datum:
13.09.2022
Místo konání:
Borovnička
Ražení:
SI kontaktní
Start 00:
16:30
Prezentace do:
16:15
Sport:
OB
Úroveň:
OST - Ostatní
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Yperit- stav léto 2022
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
11.09.2022 19:36
Bankovní účet, VS, SS:
1160701329/0800
Omezení:
Kluby, které nejsou členy ČSOS, se přihlašují jednorázovými přihláškami.

Kategorie

D10, D12, D14, H10, H12, H14, P, T

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Kalibán Jaroslav
Hlavní rozhodčí:
Novák Jiří
Stavitel tratí:
Choutka Matěj, Pavelec Matěj
Zpracovatel přihlášek:
Dubský Miloš
Legenda: C - Centrum závodu