Logo

Závod: Veřejný závod (SAXBO)

Informace

ORIS ID:
3360
Název:
Veřejný závod (SAXBO)
Datum:
22.05.2016
Místo konání:
Oybin
Start 00:
09:30
Prezentace do:
08:30
Pořadatel:
Sport:
OB
Úroveň:
OF - Ostatní oficiální
Regiony:
JE - Ještědská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Rank. koeficient:
1,00
Rozhodné datum:
30.04.2016
Mapa:
Louisenhöhe, 1:10 000 pro DH10 – DH21L a DH21K, 1:7 500 pro ostatní kategorie, E = 5m, stav leden 2015. Mapový klíč ISOM 2000.
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
09.05.2016 23:59
Půjčení SI:
40 Kč
Bankovní účet, VS, SS:
78-6166800267/0100, VS xxxx, kde xxxx je číslo oddílu dle adresáře ČSOS

Kategorie

D10, D10L, D12, D14, D16, D18, D20, D21L, D21K, D21AK, D21AL, D35, D40, D45, D50, D55, D60, D65, H10L, H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21L, H21K, H21AL, H21AK, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, HDR, P, T

Kontakty

Informace:
Ředitel: Volker Ender
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Wagner Thomas
Stavitel tratí:
Kudrass Peter, Kerger Rolf
Zpracovatel přihlášek:
Wagner Thomas