Logo

Závod: Zimní hradubická liga - krátká trať

Informace

ORIS ID:
5595
Název:
Zimní hradubická liga - krátká trať
Datum:
08.03.2020
Místo konání:
Pardubice, ZŠ Studánka
Ražení:
SI bezkontaktní
Start 00:
10:00
Prezentace do:
9:45
Sport:
OB
Úroveň:
ZL - Zimní liga
Regiony:
VČ - Východočeská
Disciplína:
KT - Krátká trať
Mapa:
Studánka (1:7500, mapový klíč ISOM2000, e=2,5m, stav 2019) a Slovany (měřítko 1:4000, mapový klíč ISSOM2007, e=2m, stav zima 2017)
Souřadnice:

Přihlášky

1. termín přihlášek:
03.03.2020 23:59

Kategorie

D, DE, DK, H, HE, HK, P

Kontakty

Informace:
Ředitel závodu:
Fukátko Jan - R3
Hlavní rozhodčí:
Fukátko Jan - R3
Stavitel tratí:
Fukátko Jan - R3
Zpracovatel přihlášek:
Pipek Kamil