Fee list: Český pohár MTBO – 18. kolo, Český pohár MTBO – 17. kolo

Club: KOB Tretra Praha

Name:
Český pohár MTBO – 18. kolo, Český pohár MTBO – 17. kolo
Date:
2018/09/16, 2018/09/15
Entries: 2018/09/16 - Český pohár MTBO – 18. kolo
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
M21E TAP7701 Pucherna Jan 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
W21A TAP8453 Puchernová Zuzana 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
M21A TAP7604 Šebesta Petr 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ3 pcs 600 CZK 0 CZK
Entries: 2018/09/15 - Český pohár MTBO – 17. kolo
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
M21E TAP7701 Pucherna Jan 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
W21A TAP8453 Puchernová Zuzana 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
M21A TAP7604 Šebesta Petr 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ3 pcs 600 CZK 0 CZK
Services: 2018/09/15 - Český pohár MTBO – 17. kolo
Description
Price
Quantity
Total price
Created by
Created
100 CZK 1 100 CZK Šebesta Petr 2018/09/07 17:04
ZZZtotal 1 100 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0123 (bank account: 2300197975/2010 VS 159xxxx (xxxx = číslo klubu dle adresáře ČSOS))
club fee: 1200 CZK , services: 100 CZK, total: 1300 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1300 CZK
total: 1300 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1300 CZK